0
info@redzet.lv

Pilsēta » Arhitektūra » Pilis, pilsdrupas, muižas

Dundagas pils priekšpuseDundagas pils priekšpuse
Lasīt aprakstu
Dundagas pils centrālā fasāde, Dundagas pils, Dundaga

Dundagas pils centrālā fasāde

Kods: V-330-19
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2019. gada 8. jūnijā
PAR
BRĪVU
1000 x 487 px
72 dpi
148 KB
S 2000 x 973 px
1.59 MB
M 3397 x 1653 px
28.76 x 14 cm / 300 dpi
L 7764 x 3778 px
65.74 x 31.99 cm / 300 dpi
20.2 MB
REĢISTRĒJIES
30 dienas
IEGŪSTI S IZMĒRA
FOTOGRĀFIJAS
PRIVĀTPERSONĀM
sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI

sākot ar 5 EUR
Augstas kvalitātes bildes
5 € = 5 FOTO
10 € = 20 FOTO

Dundagas pils ir lielākā Ziemeļkurzemē, turklāt labi saglabājusies. Rīgas domkapituls to sāka būvēt 13.gs. vidū, 1434.g. to nopirka Kurzemes bīskaps, bet no 16. līdz 20.gs. tā piederēja muižnieku Maidelu un Ostenzakenu dzimtām. Pils divas reizes nodegusi un vairrākkārt pārbūvēta, pēdējo reizi pēc nodedzināšanas 1905.g. Ar pili saistās daudz teiku, no kurām pazīstamākā ir par Zaļo jumpravu.

Mūsdienās Dundagas pils ir vērienīgu svētku, kāzu izrīcību, ekskursiju, vietējo gardumu degustāciju, ērtu un lētu naktsmītņu un vēl neizmantotu iespēju un atklājumu vieta. Pilī atrodas arī Mākslas un mūzikas skola.

Vienā no ekspozīciju telpām apskatāma pils agrāko īpašnieku galerija, kā arī neliela izstāde ar fotoattēliem un zīmējumiem par dažādiem pils būvniecības posmiem.

Pils pirmajā stāvā 2008.gadā atklāta pastāvīgā ekspozīcija «Krokodilu ligzda» - par populāro novadnieku, kādreizējo krokodilu mednieku un opālu racēju Austrālijā Arvīdu Blūmentālu (1925 - 2006), filmas «Krokodils Dandijs» prototipu, kas pasaulē vairāk zināms kā Crocodile Harry.  Piedevām - turpat tikšanās ar gandrīz īstiem krokodiliem.

Sadarbībā ar Latvijas Medaļu mākslas klubu - vienīgā pastāvīgā medaļu ekspozīcija Latvijā. Medaļu mākslinieku kolekciju pastāvīgā ekspozīcija Dundagas pils velvju zālēs izveidota 2008.gadā. Ekspozīcijā skatāmi Jāņa Strupuļa, Jāņa Mikāna, Vijas Mikānes (1937-2004), Antras Urtānes, Ineses Nātriņas, kā arī citu mākslinieku autoru darbi un ārzemju mākslinieku dāvinājumi autoriem.
www.visit.dundaga.lv

Dundagas pils (latīņu: Donedange, vācu: Dondangen) ir viduslaiku pils Dundagā, ko cēlis Rīgas domkapituls 13. gadsimta beigās. Vēlāk pils piederēja Kurzemes bīskapijai (1434-1582) un Polijas karaļa vasaļiem (1585-1795) Piltenes apgabala sastāvā. 17. gadsimtā tā pārbūvēta par Dundagas muižas kungu māju, kas līdz 20. gadsimta sākumam piederēja Ostenzakeniem.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pils vietu no trim pusēm apņem ūdens (Dundagas dīķis), no ceturtās puses to sargāja vēlāk aizbērts aizsarggrāvis.

Pils veido 48 x 69 metrus lielu četrstūri, ko ietver augsti aizsargmūri un pils korpusi. Līdz mūsdienām pils iekšpagalmā saglabājusies aka. Daudzajās pārbūvēs pils pārveidota, tai nav izteiktas noteikta arhitektūras stila pazīmes.

Interesants mākslas piemineklis ir 1909. gadā abās pusēs ieejai Rīgas tēlnieka Augusta Folca veidotie ciļņi - viens ataino ordeņa mūku un otrs - bīskapu
lv.wikipedia.org


www.zudusilatvija.lv

Vēsture
Dundagas pils celta līdzās Vanemas kuršu pilskalnam Dundagas Kalnadārzā. 1237. gadā Dundagas novadu savā pārvaldībā ieguva Rīgas bīskapija, 1245. gadā Rīgas bīskaps Nikolajs to piešķīra Rīgas domkapitulam. 1256. gadā Rīgas arhibīskaps Alberts, domkapituls un Vācu ordenis vienojās, ka Dundaga (latīņu: Donedange) paliks Rīgas domkapitula pārvaldē.

Dundagas pils celtniecības laiks nav zināms, pirmoreiz rakstītos avotos 1310. gadā pieminēts Dundagas pils fogts Johans. Livonijas pilsoņu kara laikā pili uz neilgu laiku 1318. gadā ieņēma Livonijas ordenis. 1359. gadā pili ieņēma Livonijas ordenis, 1389. gadā Kurzemes bīskapijas karaspēks, bet 1434. gadā Rīgas domkapituls pili pārdeva Kurzemes bīskapam. Dundagas pilī dzīvojuši Kurzemes bīskapi Pauls Einvands (1459) un Heinrihs Bazedovs (1503).

1560. gadā Dānijas karalis Frīdrihs II no Kurzemes bīskapijas koadjutora Ulriha Bēra atpirka Kurzemes bīskapa tiesības par labu savam jaunākajam brālim Magnusam. Pēc Piltenes mantojuma kara Dundagas pils 1585. gadā kļuva par Polijas karaļa "kroņa" lēni (Piltenes apgabala sastāvā), kas piederēja Bīlovu un Maidelu dzimtām. Otrā Ziemeļu kara laikā Dundagas pili 1656. gadā ieņēma Zviedrijas karaspēks. Šajā laikā pils īpašnieks bija Oto Ernests Maidels, kura atraitne Anna Sibilla (dzimusi Ostenzakena) no 1670. līdz 1687. gadam pili lika pārveidot no cietokšņa par muižas kungu māju. 1683. gadā priekšpils ziemeļu stūrī uzcēla kapellu, vārtu torni pārbūvēja par zvanu torni. 1785. gadā Kārlis Ostenzakens (1721-1794) lika pilij uzcelt trešo stāvu. 1872. gadā pils smagi cieta ugunsgrēkā, kurā gāja bojā telpu interjers. 1905. gada revolūcijas laikā pili nodedzināja, atjaunošana pēc H. Pfeifera projekta tika uzsākta 1909. gadā. Pils ieguva masīvas, smagnējas formas, tika arī modernizēta.

Pēc 1920. gada agrārās reformas Dundagas muižu atsavināja Ostenzakenu dzimtai un uz 12 gadiem iznomāja Dundagas pagasta pašvaldībai, kas tajā ierīkoja pagasta valdi un Ventspils apriņķa priekšnieka palīga kanceleju. Pilī telpas nomāja arī Dundagas pagasta ārsts, krājaizdevu sabiedrība un ugunsapdrošināšanas biedrība Vēlāk dažādos laika posmos Dundagas pilī izvietojās skola, pagasta pārvaldes iestādes, tautas nams un citas sabiedriskās iestādes. Pils tiek aktīvi izmantota arī mūsdienās.
lv.wikipedia.org


Dundagas pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs un ir uzskatāms par vienu no šobrīd nozīmīgākajiem multifunkcionāliem sociālās un kultūras infrastruktūras objektiem Dundagas novadā.

Pilī izvietotas Dundagas novada domes iestādes un struktūrvienības — Dundagas mākslas un mūzikas skola, attīstības un plānošanas nodaļa, būvvalde, tūrisma informācijas centrs, avīzes «Dundadznieks» redakcija, kā arī atsevišķi nomnieki.

Pils telpās atrodas viesnīca — jauniešu mītne, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas vidusskolas audzēkņi no kaimiņu pagastiem, savukārt vasaras mēnešos telpas izmanto kā naktsmītnes Dundagas un pilī notiekošo svinību viesi.

Pils ir populārs tūrisma objekts. Dundagas tūrisma informācijas centrs nodrošina gida pakalpojumus pils apmeklējumiem un ekskursijām pa Dundagas un Kolkas pagastiem. Pilī izvietotas pastāvīgas vēsturiskas un tematiskas ekspozīcijas.

Dundagas novada pašvaldības iestāde «Dundagas Kultūras pils» ir Dundagas novada domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, profesionālas tūrisma nozares attīstības veicināšana atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm.

Pasākumu gatavošanā piedalās kultūras centra, vidusskolas, pensionāru apvienības, invalīdu biedrības kolektīvi. Pilī darbojas 9 amatiermākslas kolektīvi (Deju kolektīva «Dun-dang» senioru, jauniešu un pirmskolas vecuma bērnu grupas, bērnu un jauniešu deju grupa «Sensus» trīs vecuma grupās, Dundagas pagasta jauktais koris; senioru vokālais ansamblis «Sendienas», amatierteātris «Voimanšess!»)

Katru gadu kultūras pils rīko dažādus kultūras pasākumus. Vērienīgākie no tiem ir Leģendu nakts, šaha turnīrs «Dundagas torņi», Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas diena.

Viena no Kultūras pils sastāvdaļām ir pils telpās izvietotais Tūrisma informācijas centrs.
www.dundagaspils.lv

Dundagas pils centrālā fasāde

Kods: V-330-19
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2019. gada 8. jūnijā
PAR
BRĪVU
1000 x 487 px
72 dpi
148 KB
S 2000 x 973 px
1.59 MB
M 3397 x 1653 px
28.76 x 14 cm / 300 dpi
L 7764 x 3778 px
65.74 x 31.99 cm / 300 dpi
20.2 MB
REĢISTRĒJIES
30 dienas
IEGŪSTI S IZMĒRA
FOTOGRĀFIJAS
PRIVĀTPERSONĀM
sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI

sākot ar 5 EUR
Augstas kvalitātes bildes
5 € = 5 FOTO
10 € = 20 FOTO
Portālu www.redzet.lv un www.gotobaltic.com veidotāju grupas darbības sākums meklējams jau 2004. gadā, kad pulciņš domubiedru – 4 jaunieši un viens pieaugušais – brauca pa Latviju muzicēdami un iepazīdami Latvijas dabu un atklādami ceļotprieku. Tolaik arī radās interese par fotografēšanu, kā rezultātā laika gaitā sakrājās liels fotoarhīvs. Radās jautājums, kur to likt, kā izmantot, lai tam būtu kāda jēga? Tāpēc arī dzima ideja par portāla izveidošanu, un nu jau dažus gadus tā ir sekmīgi realizēta, jo portālā www.redzēt.lv līdz šim ir ievietots vairāk par 20000 bildēm, ik dienas tam ir ap 600 unikālo skatījumu un ir bilžu bezmaksas lejuplādes iespēja, kas tiek plaši izmantota.
Apceļojot Latviju, radās secinājums, ka mums ir ļoti daudz skaistu, bet neapzinātu vietu un ceļotājam nebūt nav viegli ātri un ērti atrast sev vajadzīgo informāciju, kas kurā vietā būtu apskates vērts. Sākām vākt materiālus dažādās interneta vietnēs, un vajadzība atkal deva jaunu ideju – veidot ceļotājam ērtu portālu, kurā vienuviet būtu iespējams atrast visu vajadzīgo informāciju – ko attiecīgajā vietā apskatīt, kur paēst, kur pārnakšņot, kur vērsties dažādu tehnisku nepieciešamību un kļūmju gadījumos. Pašreiz esam šīs idejas īstenošanas sākumā, un mūsu mērķis ir ar portāla www.gotobaltic.com palīdzību veidot tūrismam pievilcīgu Latvijas un vēlāk visas Baltijas tēlu, kā arī reklamēt mūsu organizācijas, uzņēmējus, individuālos ražotājus u.c., palīdzot viņiem piesaistīt klientus.
Sākumā plānojam parādīt kartē Latviju, sadalītu pa reģioniem un novadiem. Reģionu kartē būs redzamas interesantākās apskates vietas. Novados varēs redzēt plašāku informāciju par apskates vietām un sociāli nozīmīgiem objektiem.
Savu mērķi sākam īstenot ar Kurzemes novadiem.
Ērtības labad piedāvājam divus apskates veidus:
1. Uzklikšķinot atveram novada karti un izvēlamies sev interesējošo objektu apskati.
2. Sev interesējošas vietas aplūkošanai izvēlamies no saraksta.
Papildus kartei un apskates vietu sarakstam portālā atradīsiet attiecīgo vietu fotogrāfijas un informatīvus aprakstus. Tas jums palīdzēs izvēlēties savu ceļojumu pieturas un galamērķus.
Mūsu lielais mērķis ir šādā veidā parādīt visu Baltiju.
Perspektīvā plānojam portālu tulkot angļu, krievu, vācu, ķīniešu un poļu valodās, tādējādi piedāvājot lielisku produktu šo valstu tūristiem.

Tā kā uzdevums ir ļoti liels, aicinām katru interesantu uz sadarbību.


Turpināt lejuplādēt

Sākot ar 1 eiro atbalstu
saņemsiet iespēju 30 dienas
LEJUPLĀDĒT FOTOGRĀFIJAS LABĀ KVALITĀTĒ
(S izmērs, A4, 2000 x 1333 px)
bez www.redzet.lv logo

UZZINĀT VAIRĀK
REĢISTRĒJIES

un
30 dienas
iegūsti
JEBKURAS FOTOGRĀFIJAS FOTOGRĀFIJAS LABĀ KVALITĀTĒ
(S izmērs, A4, 2000 x 1333 px) bez www.redzet.lv logo
Reģistrēties
PRIVĀTPERSONĀM sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI LIETOŠANAI sākot ar 5 EUR
Reģistrējoties saņemsi piekļuvi
lejuplādes pogai

Varēsi lejuplādēt jebkuras izvēlētās fotogrāfijas!
Garantējam Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums: info@redzet.lv
IEGŪSTI AUGSTAS KVALITĀTES FOTOGRĀFIJAS

5 € = 5 FOTO vai 10 € = 20 FOTO
iegūsti FOTOGRĀFIJAS AUGSTĀ KVALITĀTĒ
L izmērs, 3888 x 2592 px, vai XL izmērā


Raksti mums uz:
info@redzet.lv
un iegūsti izvēlētās fotogrāfijas!

Izvēlieties jebkuras 5 fotogrāfijas neatkarīgi no lieluma un kvalitātes par 5 eiro, vai jebkuras 20 fotogrāfijas par 10 eiro.

Ielogoties

Jūs neaizpildījāt abus laukus.

Reģistrēties

Jūs neaizpildījāt visus laukus.