0
info@redzet.lv

Pilsēta » Pilsēta » Pilsēta

Skats uz Talsu luterāņu baznīcu no ĶēniņkalnaPiemineklis „Koklētājs” Talsos
Lasīt aprakstu
Skats uz Talsiem no Ķēniņkalna, Talsi, Talsu ezers, Ainava

Skats uz Talsiem no Ķēniņkalna

Kods: V-260-19
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2019. gada 8. jūnijā
PAR
BRĪVU
1000 x 667 px
72 dpi
226 KB
S 2000 x 1333 px
2.58 MB
M 2480 x 1653 px
21 x 14 cm / 300 dpi
L 6000 x 4000 px
50.8 x 33.87 cm / 300 dpi
19.3 MB
REĢISTRĒJIES
30 dienas
IEGŪSTI S IZMĒRA
FOTOGRĀFIJAS
PRIVĀTPERSONĀM
sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI

sākot ar 5 EUR
Augstas kvalitātes bildes
5 € = 5 FOTO
10 € = 20 FOTO
 Talsi
pilsēta
 
Karogs: Talsi
Karogs
Ģerbonis: Talsi
Ģerbonis
 Valsts     Latvija
 Novads Talsu novads
 Pilsētas tiesības  kopš 1917. gada
 Vēsturiskie nosaukumi  vācu: Talsen
 Platība  7,83 km2
 Iedzīvotāji (01.01.2016.)  10 377
 blīvums  1 325,3/km²
 Pasta indeksi LV-3201
LV-3203
 Mājaslapa  www.talsi.lv

Talsi ir pilsēta Kurzemes ziemeļaustrumu daļā, Talsu novada centrs Ziemeļkursas augstienes Vanemas pauguraines ziemeļrietumu malā. Talsi ir pazīstama kā "Deviņu pakalnu pilsēta".

Talsi atrodas Ziemeļkursas augstienes Vanemas pauguraines ziemeļrietumu malā, pilsētas teritoijā ir izteikts pauguraines reljefs. Deviņi Talsu pakalni ir Talsu pilskalns (uz kura atradās kuršu pils), Ķēniņkalns (līdzās atrodas skulptūra "Koklētājs"), Saules kalns (atrodas ūdenstornis), Tiguļu kalns (atrodas muzejs), Baznīckalns (atrodas Talsu luterāņu baznīca), Dzirnavkalns (uz tā kādreiz atradās dzirnavas un Livonijas ordeņa mūra pils), Leču kalns (atrodas piemineklis 1905. gada upuriem), Krievragkalns (atrodas viesnīca "Talsi") un Vilkmuižas kalns.

Vilkmuižas ezeru ieskauj Krievragkalns un Vilkmuižas kalns. No ezera iztek Stendes pieteka Dzelzupe. Pie Talsu ezera, kas agrāk bijis savienots ar Vilkmuižas ezeru, atrodas Talsu pilskalns.
lv.wikipedia.org


Talsi - deviņu pakalnu pilsēta
Deviņi pakalni - Pilskalns, Ķēniņkalns, Leču kalns, Tiguļu kalns, Sauleskalns, Baznīckalns, Krievragkalns, Vilkmuižas kalns, Dzirnavkalns – rada tikai Talsiem raksturīgo īpatnējo apbūvi un skatu ainas.

Talsos visskaistāk ir ķiršu un ābeļu ziedēšanas laikā. Visgaidītākie ir Pilsētas svētki jūlija pirmajā nedēļā, atjaunotais Dižmāras tirgus augusta beigās, autorallijs maijā, Mākslas dienas aprīlī-maijā, Dzejas dienas septembrī, Valsts svētku 18.novembra salūts, Lācplēša dienas lāpu gājiens, Dziesmu un deju svētki Sauleskalna estrādē.

Talsos ir viena augstākās izglītības iestāde (Biznesa augstskolas "Turība" Talsu filiāle), sešas vispārizglītojošās skolas, mūzikas skola, mākslas skola, piecas pirmsskolas izglītības iestādes.

Talsos darbojas Talsu novada sporta skola, ir sporta nams, sporta halle, hokeja halle, stadioni futbolam un skeitparks. Par plaši pazīstamu pasākumu Latvijas mērogā kļuvis autorallijs "Talsi". Talsos notiek Eiropas un nacionāla līmeņa basketbola un volejbola sacensības un nacionāla līmeņa hokeja sacensības.

Talsu pilsētā ir divas bibliotēkas - galvenā un bērnu bibliotēka, Tautas nams, Sauleskalna brīvdabas estrāde, kinoteātris, televīzija, Talsu novada muzejs un lauksaimniecības tehnikas muzejs, bērnu un jauniešu centrs. Talsu pilsētā aktīvi darbojas vairāki kori, tautas deju kolektīvi, folkloras ansamblis, amatierteātris, pūtēju orķestris.

Vēsturiski Talsi ir tirgotāju pilsēta un lielāku un mazāki veikaliņi vēl šodien rotā Talsu ielas. Tomēr mazpilsētas vidē veiksmīgi iekļāvušies arī vairāki ražotāji.

Talsi ir novada administratīvais centrs, kur biroji ierīkoti ne vien valsts un pašvaldību pārvaldes iestādēm, bet arī novadā strādājošiem uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām.

Talsos ir luterāņu, katoļu, baptistu un septītās dienas adventistu baznīcas un aktīvu notiek draudžu savstarpējā sadarbības kristīgo pasākumu rīkošanā.
www.talsi.lv

Vēsture
Talsu - vārds pirmo reizi minēts 1231. gadā Romas pāvesta sūtņa Ainas Balduīna līgumā ar kuršu cilšu vecākajiem. Vēsturiskais pilsētas centrs atrodas starp Talsu un Vilkmuižas ezeriem, ietverot vecās pilsētas ielas - Ūdens un Kalēju, Dzirnavu, Kalna un daļu no Laidzes un Lielās ielas.

13.gs. beigās vācu bruņinieku ordenis netālu no pilskalna uzcēla ordeņa mūra pili, ap kuru izveidojās lēņu muižas. 15.gs. šeit apmetās vācu amatnieki un tirgotāji. Kurzemes hercoga Jēkaba laikā Dzelzciemā pie Talsiem ierīkots dzelzs ceplis, kas rosināja saimniecisko dzīvi.

Vēstures gaitā Talsi cietuši karos, iedzīvotāji izmiruši mērī (1657., 1710.g.), deguši lielajā ugunsgrēkā 1733. gadā.

19.gs. sākās ar jaunu rosmi. Jau 18.gs. beigās atļauju apmesties uz dzīvi Talsos iegūst ebreji.

1863. gadā darbu uzsāka pirmā privātā elementārskola Fr. Feldmaņa vadībā. 1873. gadā atvērta Talsu miesta privātā apriņķa skola, saukta par kreisskolu. Par šīs skolas direktoru no 1881. līdz 1889. gadam strādāja valodnieks K. Mīlenbahs. Mācības notika vācu valodā. 1887. gadā Jauntalsos atvēra pilsētas skolu ar krievu mācību valodu. Skola pastāvēja līdz 1.pasaules karam.

20.gs. sākumā pilsētiņa piedzīvoja gan 1905. gada decembra sacelšanos, gan soda ekspedīcijas briesmu darbus - tika nodedzinātas ap 60 ēkas, nošauti cilvēki. Bet pilsētiņā dzīve turpinājās, atjaunoja un uzcēla jaunus namus.

Sākās l. Pasaules karš, 1915. gadā, ienākot vācu karaspēkam, no 5 000 pilsētniekiem Talsos palikuši 1 100. Smags un grūts bija 1919. gads ar biežajām varu maiņām -boļševiki, bermontieši, landdesvērs.

Pilsētas tiesības Talsiem Krievijas Pagaidu valdība piešķīra 1917. gadā, bet mierlaika dzīve sākās ar 1920. gadu. Talsi bija un palika amatnieku un sīktirgotāju pilsēta, kur katrā mājā bija pa sīkbodītei. 1935. gadā Talsos bija 4 116 iedzīvotāji ( 82 % latvieši, 12 % ebreji, 3 % vācieši).

Jau no 1913. gada, kad tika uzcelts Latviešu biedrības nams, Talsos spēlēts teātris, dejots, dziedāts, rīkotas novada mākslinieku gleznu izstādes. 1930. gados populārākie sporta veidi bija futbols, vieglatlētika

1919.g. rudenī - nodibināja pirmo vidusskolu Talsos un apriņķī, kas atradās bijušajā barona Firksa pilsētas mājā. Kopš 1957. gada Talsu 1.vidusskola atrodas Brīvības ielā 28. 1998. gadā tā atgūst Talsu ģimnāzijas nosaukumu.

Vācu okupācijas vara Talsos saimniekoja no 1941.g. 1.jūlija līdz pat Vācijas kapitulācijai 1945.g. 8.maijā.

1950.-1960.-tie gadi bija Talsu sakopšanas laiks, sevišķi Talsu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja K.Grīnberga laikā, līdzot dārzniekam V. Bērziņam. Pilsētas labiekārtošanā, tās parku, skvēru, laukumu, ielu un gājēju celiņu izbūve bija savdabīgs jaunrades darbs.

1960. gada novembrī atklāja savam laikam modernu platekrāna kinoteātri "AUSEKLIS" ar 500 skatītāju vietām, plašām uzgaidāmām telpām, lasītavu un bufeti.

1960. gadā sākās brīvdabas estrādes izbūves darbi, tika aizbērts nelielais dīķis, izbūvēta skatuve un dekoratīva plienakmens siena, celiņi un kāpnes no Fabrikas ielas gala pāri Saules ielai. Pēc estrādes rekonstrukcijas Sauleskalna estrādē vietas 5 000 skatītājiem.

Līdz 1961.g. pasažieru pārvadāšanai kalpoja šaursliežu dzelzceļš, pēdējais mazbānīša brauciens notika 1967.g.

1965. gadā dibināta metālapstrādes rūpnīca "TALSI" -savulaik lielākais un slavenākais pilsētas uzņēmums. 70.-80.-os gados te strādāja vairāk nekā 350 cilvēki. "TALSI" bija lielākā tāda tipa rūpnīca bijušajā PSRS , produkciju eksportēja uz padomju republikām, Mongoliju, Angliju. Latvijā palika 15 - 20 % saražotā.

1972. gada rudenī, uzspridzinot pareizticīgo baznīcu, sāka Jauntalsu apbūves un labiekārtošanas darbus. 1976. gadā atklāja jauno Talsu administratīvo centru, viesnīcu, mašīnu stāvlaukumu.1980. gadā darbu uzsāka sporta nams.

1960.-1980.-os gados notika plaša daudzstāvu māju celtniecība A. Pumpura, Dundagas, Rīgas, Darba ielu rajonos.

Šodien viena no talsenieku ieceru piepildīšanās vietām ir Ķēniņkalns, kas ieguvis jaunu skanējumu un nozīmi. Jau Latvijas brīvvalsts laikā Talsu pilsēta pasūtīja tēlniekam Kārlim Zemdegam skulptūru "KOKLĒTĀJS" - veltījumu brīvības cīņās kritušajiem varoņiem. Dundagas puses mežos tika atrasts piemērots granītakmens, savākti līdzekļi. Tomēr tikai 1995.g. tēlnieks Vilnis Titāns ķērās pie šī plāna realizācijas un 1996. gada 16. novembrī notika pieminekļa atklāšana.

Pašmāju ļaudis lepojas un ciemiņiem rāda Oktes barona Firksa pilsētas māju, kurā no 1996.g. 21. decembra uz darba dzīvi apmeties novada muzejs.

Pārmaiņas skārušas visas dzīves jomas. Talsi saglabājuši iespēju saukties par tirgotāju pilsētu - veikali, cits aiz cita un viens par otru lielāki un krāšņāki.

Atjaunotās republikas laikā jaunu vietu sabiedrībā un Talsos atgūst baznīcas dzīve. No jauna uzceļ Adventistu baznīcu, rekonstruē katoļu dievnamu.
www.talsi.lv


Skats uz Talsiem no Ķēniņkalna

Kods: V-260-19
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2019. gada 8. jūnijā
PAR
BRĪVU
1000 x 667 px
72 dpi
226 KB
S 2000 x 1333 px
2.58 MB
M 2480 x 1653 px
21 x 14 cm / 300 dpi
L 6000 x 4000 px
50.8 x 33.87 cm / 300 dpi
19.3 MB
REĢISTRĒJIES
30 dienas
IEGŪSTI S IZMĒRA
FOTOGRĀFIJAS
PRIVĀTPERSONĀM
sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI

sākot ar 5 EUR
Augstas kvalitātes bildes
5 € = 5 FOTO
10 € = 20 FOTO
Portālu www.redzet.lv un www.gotobaltic.com veidotāju grupas darbības sākums meklējams jau 2004. gadā, kad pulciņš domubiedru – 4 jaunieši un viens pieaugušais – brauca pa Latviju muzicēdami un iepazīdami Latvijas dabu un atklādami ceļotprieku. Tolaik arī radās interese par fotografēšanu, kā rezultātā laika gaitā sakrājās liels fotoarhīvs. Radās jautājums, kur to likt, kā izmantot, lai tam būtu kāda jēga? Tāpēc arī dzima ideja par portāla izveidošanu, un nu jau dažus gadus tā ir sekmīgi realizēta, jo portālā www.redzēt.lv līdz šim ir ievietots vairāk par 20000 bildēm, ik dienas tam ir ap 600 unikālo skatījumu un ir bilžu bezmaksas lejuplādes iespēja, kas tiek plaši izmantota.
Apceļojot Latviju, radās secinājums, ka mums ir ļoti daudz skaistu, bet neapzinātu vietu un ceļotājam nebūt nav viegli ātri un ērti atrast sev vajadzīgo informāciju, kas kurā vietā būtu apskates vērts. Sākām vākt materiālus dažādās interneta vietnēs, un vajadzība atkal deva jaunu ideju – veidot ceļotājam ērtu portālu, kurā vienuviet būtu iespējams atrast visu vajadzīgo informāciju – ko attiecīgajā vietā apskatīt, kur paēst, kur pārnakšņot, kur vērsties dažādu tehnisku nepieciešamību un kļūmju gadījumos. Pašreiz esam šīs idejas īstenošanas sākumā, un mūsu mērķis ir ar portāla www.gotobaltic.com palīdzību veidot tūrismam pievilcīgu Latvijas un vēlāk visas Baltijas tēlu, kā arī reklamēt mūsu organizācijas, uzņēmējus, individuālos ražotājus u.c., palīdzot viņiem piesaistīt klientus.
Sākumā plānojam parādīt kartē Latviju, sadalītu pa reģioniem un novadiem. Reģionu kartē būs redzamas interesantākās apskates vietas. Novados varēs redzēt plašāku informāciju par apskates vietām un sociāli nozīmīgiem objektiem.
Savu mērķi sākam īstenot ar Kurzemes novadiem.
Ērtības labad piedāvājam divus apskates veidus:
1. Uzklikšķinot atveram novada karti un izvēlamies sev interesējošo objektu apskati.
2. Sev interesējošas vietas aplūkošanai izvēlamies no saraksta.
Papildus kartei un apskates vietu sarakstam portālā atradīsiet attiecīgo vietu fotogrāfijas un informatīvus aprakstus. Tas jums palīdzēs izvēlēties savu ceļojumu pieturas un galamērķus.
Mūsu lielais mērķis ir šādā veidā parādīt visu Baltiju.
Perspektīvā plānojam portālu tulkot angļu, krievu, vācu, ķīniešu un poļu valodās, tādējādi piedāvājot lielisku produktu šo valstu tūristiem.

Tā kā uzdevums ir ļoti liels, aicinām katru interesantu uz sadarbību.


Turpināt lejuplādēt

Sākot ar 1 eiro atbalstu
saņemsiet iespēju 30 dienas
LEJUPLĀDĒT FOTOGRĀFIJAS LABĀ KVALITĀTĒ
(S izmērs, A4, 2000 x 1333 px)
bez www.redzet.lv logo

UZZINĀT VAIRĀK
REĢISTRĒJIES

un
30 dienas
iegūsti
JEBKURAS FOTOGRĀFIJAS FOTOGRĀFIJAS LABĀ KVALITĀTĒ
(S izmērs, A4, 2000 x 1333 px) bez www.redzet.lv logo
Reģistrēties
PRIVĀTPERSONĀM sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI LIETOŠANAI sākot ar 5 EUR
Reģistrējoties saņemsi piekļuvi
lejuplādes pogai

Varēsi lejuplādēt jebkuras izvēlētās fotogrāfijas!
Garantējam Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums: info@redzet.lv
IEGŪSTI AUGSTAS KVALITĀTES FOTOGRĀFIJAS

5 € = 5 FOTO vai 10 € = 20 FOTO
iegūsti FOTOGRĀFIJAS AUGSTĀ KVALITĀTĒ
L izmērs, 3888 x 2592 px, vai XL izmērā


Raksti mums uz:
info@redzet.lv
un iegūsti izvēlētās fotogrāfijas!

Izvēlieties jebkuras 5 fotogrāfijas neatkarīgi no lieluma un kvalitātes par 5 eiro, vai jebkuras 20 fotogrāfijas par 10 eiro.

Ielogoties

Jūs neaizpildījāt abus laukus.

Reģistrēties

Jūs neaizpildījāt visus laukus.