0
info@redzet.lv

Pilsēta » Arhitektūra » Baznīcas

Raunas luterāņu baznīcas ieejas portālsRaunas luterāņu baznīca no Raunas pilsdrupām
Lasīt aprakstu
Raunas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Raunas luterāņu baznīca, Rauna, Raunas novads, Baznīca

Raunas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Kods: V-229-18-AP
Autors: Aija Pastare
Bildēts 2018. gada 14. oktobrī
PAR
BRĪVU
1000 x 667 px
72 dpi
278 KB
S 2000 x 1333 px
3.26 MB
M 2480 x 1653 px
21 x 14 cm / 300 dpi
L 3888 x 2592 px
32.92 x 21.95 cm / 300 dpi
11.9 MB
XL 6000 x 4000 px
50.8 x 33.87 cm / 300 dpi
22.3 MB
REĢISTRĒJIES
30 dienas
IEGŪSTI S IZMĒRA
FOTOGRĀFIJAS
PRIVĀTPERSONĀM
sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI

sākot ar 5 EUR
Augstas kvalitātes bildes
5 € = 5 FOTO
10 € = 20 FOTO

Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca ir luterāņu dievnams, kas atrodas Raunā Valmieras ielā 3. Tas ir nozīmīgs viduslaiku sakrālās arhitektūras piemineklis Latvijā, pazīstams ar 14. - 16. gadsimta ciļņiem "Ādams un Ieva" un "Kristus pie krusta". 17. gadsimta otrajā pusē šeit kalpoja viens no pirmajiem akadēmiski izglītotajiem latviešu izcelsmes mācītājiem Jānis Reiters. Pašlaik Raunas luterāņu draudzes mācītājs ir Edijs Kalniņš. Pie draudzes darbojas Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs, kas dibināja sociālas aprūpes centru "Žēlsirdība".

Valmieras iela 3, Rauna, Raunas novads
Raunas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Edijs Kalniņš,  
tālr. 64177677, 26553111;
e-pasts: edijskalnins@inbox.lv

Raunas baznīca ir akmens mūra garenbūve ar dienvidu fasādei piekļautu apjomu, tādējādi paplašinot draudzes telpu. Pārbūvējot baznīcu, altārdaļa tika netradicionāli pārvietota uz celtnes dienvidu daļu. Dienvidu - ziemeļu virziens kļuva par dominējošo, jo, izlaužot ziemeļu sienu, izveidoja altāra apsīdu. Rietumdaļā atrodas izvirzīts tornis, ko noslēdz augsta barokāla smaile ar galeriju. Celtnes biezajās sienās viduslaikiem raksturīgas augstas, šauras pusloka logailas ar sīkrūšu logiem. Baznīcas fasādes rotā divi kaļķakmens ciļņi: "Ādams un Ieva" - virs torņa ieejas un "Kristus pie krusta" - virs dienvidu ieejas.

Interjers
Pirms pārbūves draudzes telpas griestiem bija gluds dēļu apšuvums. Pēc 1937. gada pārbūves saskaņā ar Kundziņa projektu draudzes telpas un altārdaļas griestus veido piekārtas apmestas šķaunaina reljefa koka konstrukcijas, imitējot zvaigžņu velves. Celtnes biezajās sienās ir izcirstas augstas pusloka logailas.

17. gadsimta beigu dokumentos tiek minēts, ka baznīcā no katoļu laikiem ir saglabājies kokgriezumiem rotāts altāris. 18. gadsimta otrajā pusē tika izveidots jauns altāris. Vēlā baroka altāri veido uz izvirzītiem rizalītiem izvietotās korintiskā ordera kolonnas, kas balsta biezu, lauzītu dzegu. To noslēdz barokāls frontons. Retabla centrā greznā ar vīnogulāju ornamentu rotātā rāmī ierāmēta altārglezna "Kristus pie krusta". Šo vācu gleznotāja, akadēmiķa Vilhelma Kārļa Junkera (1820-1901) 1858. gadā veidoto darbu 1859. gadā draudzei dāvāja Rīgas rātskungs B. Grimms. Junkera altārglezna kādreiz greznoja arī Liepkalnes baznīcu. Apsīdas daļas sienai piekļaujas erkerveida 18. gadsimta vidū darināta kancele ar kanelētiem pilastriem. Pildiņos aplikatīvs dekors - rombi ar noapaļotiem stūriem. Līdzīgi būvēts arī jumtiņš ar noapaļotu izvelvētu noslēgumu.

1721. gadā Raunas baznīca ieguva pirmās ērģeles, kuras dāvināja Anna fon Renne. 1770. gadā par Raunas pilsmuižas īpašnieka, kņaza Orlova un apkārtējo muižu īpašnieku līdzekļiem tika uzbūvētas jaunas ērģeles. 1859. gadā Raunas pilsmuižas īpašnieks Emīls fon Vulfs dāvināja jaunas Tērbatā E. Keslera būvētas ērģeles. 1908. gadā tās nomainīja pret firmas "E.F.Walcker & Co Luvigsburg" būvētām ērģelēm. Pirmais zināmais Raunas baznīcas zvans liets 1611. gadā. Uz tā bija rakstīts: "Laudate dominum in sancta se V5 laudate deum in permanento virtutiseius. Anno domini 1611." 1760. gadā E.Kohs izlēja baznīcai jaunu zvanu. Uz pašreizējā 1860. gadā lietā zvana (diam. 0,75 m.) ir šāds uzraksts: "SHEFFIELD E. RIEPE'S PATENT CAST STEEL NAILOR VICKERS & CO 1860." Raunas baznīcas sānu luktā atrodas vairākas skārda epitāfijas, kas veltītas Brantu muižas īpašniekam, ģenerālmajoram Jūliusam fon Prēcmanam, viņa sievai Henrietei fon Prēcmanei, Baižkalna muižas īpašniekam Vasīlijam fon Cukerbekeram, kā arī viņa sievai Henrietei Frīderikei Cukerbekerei.

Baznīcas kapenēs līdz 1773. gadam apbedīti Bukshevdenu dzimtas, kā arī citu apkārtnes muižu īpašnieku dzimtu locekļi un mācītāji. No apbedījumiem ir identificējams tikai viens - pirmā Raunas luterāņu draudzes mācītāja (kalpojis 1631-1654) Georga Grāves (1602-1654) apbedījums. Viņa kaļķakmens kapu plāksne (192x112 cm.) tika atrasta 1937. gada pārbūves laikā un uz tās ir iekalts apkārtejošs teksts, ko pārtrauc medaljoni. Tur rakstīts: "D: GEORGIUS GRAVIVS PASTOR ECCLES RONNEBVRG NATUS ANNO 1602 DENATVS AŌ 1654 6 NOVEMBER MINISTRAVIT AŌ s 28." Plāksnes centrālajā daļā zemcilnī veidota kompozīcija: eņģeļa rokās ir lauru vainags, kura centrā izvietota mācītāja darba atribūtika - kauss un Bībele.

Vēsture
1262. gadā Rīgas arhibīskaps Alberts II Zauerbērs Raunā netālu no Tanīsa pilskalna lika uzcelt pili un pie tās arī baznīcu. Taču dokumentos Raunas baznīca pirmo reizi tiek minēta tikai 1442. gadā. 1577. gadā krievu karaspēks ieņēma Raunu un izpostīja arī baznīcu. Zviedru-poļu kara laikā atjaunotā baznīca atkal tika izpostīta. 1613. gada dokumentos ir minēts, ka dievnams ir bez jumta. Baznīcu atjaunoja tikai 1636. gadā. J. H. Kelča 1691. gada uzmērījumā baznīca redzama kā atjaunota. Tā būvēta kā garenbūve ar izvirzītu torni un sakristeju. Vizitācijas protokolā ir teikts, ka Raunas baznīcas jumts ir klāts ar plakaniem kārniņiem, t.s. mēlītēm jeb bebrastēm (Bieberschwänze). Baznīcas grīdu veidoja ar māla kārtu pārklāts klons. Ziemeļu kara sākumā 1702. gadā krievu karaspēks Šeremetjeva vadībā dievnamu nodedzināja. Lai gan 1713. gadā celtni atjaunoja, tomēr jau 1724. gada vizitācijas protokolā Raunas baznīca bija ieskaitīta to 28 baznīcu skaitā, kas atzīmētas par sabrukušām, un kuras ir nepieciešams atjaunot. 1736. gadā atjaunoja barokālo torni ar galeriju, bet 1793. - 1794. gadā uzcēla jaunu sakristeju. 1803. - 1804. gadā baznīcas dienvidu fasādē piebūvēja plašu būvapjomu, pēc būtības otru baznīcu, kā arī pārvietoja altāri.

1. pasaules kara laikā baznīca guva bojājumus. Savu pašreizējo izskatu dievnams ieguva tikai 1936. -1937. gadā, kad to pārbūvēja pēc arhitekta P. Kundziņa projekta. Baznīcu atkal iesvētīja 1937. gada 25. jūlijā. 1985. gadā pabeidza baznīcas remontu - ieklāja jaunu grīdu un nomainīja sakristejas jumta klājumu. Tāpat tika pabeigts draudzes telpas jumta remonts. 2005. gadā baznīcu iekļāva kultūras mantojuma sarakstā, kā vienu no Latvijas sakoptākajiem kultūras pieminekļiem.
lv.wikipedia.org

Raunas luterāņu baznīca celta 13. gadsimtā. Dievnams viduslaikos piedzīvojis neskaitāmus karus un posta dienas. Raksti vēsta, ka 1613. gadā baznīcai nav bijis jumta, bet 1724. gadā tā minēta kā sabrukusi. 1736. gadā baznīcas tornis ieguvis baroka stila formas un tāds saglabājies līdz mūsu dienām. Par būtiskākajām dievnama pārbūvēm uzskatāmas ģērbkambara uzcelšana laikā no 1793. līdz 1794. gadam, jaunas, plašas daļas piebūvēšana dienvidpusē ar altāra novietošanu no austrumu gala pie ziemeļu sienas no 1803. līdz 1804. gadam un arhitekta Dr. Paula Kundziņa (1888-1983) projektētā baznīcas atjaunošana laikā no 1936. līdz 1937. gadam ar altāra telpas un ģērbkambara izbūvi, mūru izlabošanu, grīdu ielikšanu, silta gaisa apkures un elektriskās apgaismošanas ierīkošanu, jauna jumta uzlikšanu, baznīcas iekštelpu un ārpuses krāsošanu. Šo remontdarbu laika baznīcas fasādes atsedza senus plienakmeņu ciļņus "Kristus pie krusta" (13. līdz 14. gadsimts) un "Ādams un Ieva" (16. gadsimts), bet altāra daļā atraka tipisku 17. gadsimta memoriālās akmens tēlniecības paraugu - pirmā luterāņu mācītāja G. Graves kapakmeni ar 5 medaljoniem un uzrakstiem.
www.zudusilatvija.lv

Raunas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Kods: V-229-18-AP
Autors: Aija Pastare
Bildēts 2018. gada 14. oktobrī
PAR
BRĪVU
1000 x 667 px
72 dpi
278 KB
S 2000 x 1333 px
3.26 MB
M 2480 x 1653 px
21 x 14 cm / 300 dpi
L 3888 x 2592 px
32.92 x 21.95 cm / 300 dpi
11.9 MB
XL 6000 x 4000 px
50.8 x 33.87 cm / 300 dpi
22.3 MB
REĢISTRĒJIES
30 dienas
IEGŪSTI S IZMĒRA
FOTOGRĀFIJAS
PRIVĀTPERSONĀM
sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI

sākot ar 5 EUR
Augstas kvalitātes bildes
5 € = 5 FOTO
10 € = 20 FOTO
Portālu www.redzet.lv un www.gotobaltic.com veidotāju grupas darbības sākums meklējams jau 2004. gadā, kad pulciņš domubiedru – 4 jaunieši un viens pieaugušais – brauca pa Latviju muzicēdami un iepazīdami Latvijas dabu un atklādami ceļotprieku. Tolaik arī radās interese par fotografēšanu, kā rezultātā laika gaitā sakrājās liels fotoarhīvs. Radās jautājums, kur to likt, kā izmantot, lai tam būtu kāda jēga? Tāpēc arī dzima ideja par portāla izveidošanu, un nu jau dažus gadus tā ir sekmīgi realizēta, jo portālā www.redzēt.lv līdz šim ir ievietots vairāk par 20000 bildēm, ik dienas tam ir ap 600 unikālo skatījumu un ir bilžu bezmaksas lejuplādes iespēja, kas tiek plaši izmantota.
Apceļojot Latviju, radās secinājums, ka mums ir ļoti daudz skaistu, bet neapzinātu vietu un ceļotājam nebūt nav viegli ātri un ērti atrast sev vajadzīgo informāciju, kas kurā vietā būtu apskates vērts. Sākām vākt materiālus dažādās interneta vietnēs, un vajadzība atkal deva jaunu ideju – veidot ceļotājam ērtu portālu, kurā vienuviet būtu iespējams atrast visu vajadzīgo informāciju – ko attiecīgajā vietā apskatīt, kur paēst, kur pārnakšņot, kur vērsties dažādu tehnisku nepieciešamību un kļūmju gadījumos. Pašreiz esam šīs idejas īstenošanas sākumā, un mūsu mērķis ir ar portāla www.gotobaltic.com palīdzību veidot tūrismam pievilcīgu Latvijas un vēlāk visas Baltijas tēlu, kā arī reklamēt mūsu organizācijas, uzņēmējus, individuālos ražotājus u.c., palīdzot viņiem piesaistīt klientus.
Sākumā plānojam parādīt kartē Latviju, sadalītu pa reģioniem un novadiem. Reģionu kartē būs redzamas interesantākās apskates vietas. Novados varēs redzēt plašāku informāciju par apskates vietām un sociāli nozīmīgiem objektiem.
Savu mērķi sākam īstenot ar Kurzemes novadiem.
Ērtības labad piedāvājam divus apskates veidus:
1. Uzklikšķinot atveram novada karti un izvēlamies sev interesējošo objektu apskati.
2. Sev interesējošas vietas aplūkošanai izvēlamies no saraksta.
Papildus kartei un apskates vietu sarakstam portālā atradīsiet attiecīgo vietu fotogrāfijas un informatīvus aprakstus. Tas jums palīdzēs izvēlēties savu ceļojumu pieturas un galamērķus.
Mūsu lielais mērķis ir šādā veidā parādīt visu Baltiju.
Perspektīvā plānojam portālu tulkot angļu, krievu, vācu, ķīniešu un poļu valodās, tādējādi piedāvājot lielisku produktu šo valstu tūristiem.

Tā kā uzdevums ir ļoti liels, aicinām katru interesantu uz sadarbību.


Turpināt lejuplādēt

Sākot ar 1 eiro atbalstu
saņemsiet iespēju 30 dienas
LEJUPLĀDĒT FOTOGRĀFIJAS LABĀ KVALITĀTĒ
(S izmērs, A4, 2000 x 1333 px)
bez www.redzet.lv logo

UZZINĀT VAIRĀK
REĢISTRĒJIES

un
30 dienas
iegūsti
JEBKURAS FOTOGRĀFIJAS FOTOGRĀFIJAS LABĀ KVALITĀTĒ
(S izmērs, A4, 2000 x 1333 px) bez www.redzet.lv logo
Reģistrēties
PRIVĀTPERSONĀM sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI LIETOŠANAI sākot ar 5 EUR
Reģistrējoties saņemsi piekļuvi
lejuplādes pogai

Varēsi lejuplādēt jebkuras izvēlētās fotogrāfijas!
Garantējam Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums: info@redzet.lv
IEGŪSTI AUGSTAS KVALITĀTES FOTOGRĀFIJAS

5 € = 5 FOTO vai 10 € = 20 FOTO
iegūsti FOTOGRĀFIJAS AUGSTĀ KVALITĀTĒ
L izmērs, 3888 x 2592 px, vai XL izmērā


Raksti mums uz:
info@redzet.lv
un iegūsti izvēlētās fotogrāfijas!

Izvēlieties jebkuras 5 fotogrāfijas neatkarīgi no lieluma un kvalitātes par 5 eiro, vai jebkuras 20 fotogrāfijas par 10 eiro.

Ielogoties

Jūs neaizpildījāt abus laukus.

Reģistrēties

Jūs neaizpildījāt visus laukus.