0
info@redzet.lv

Ūdens » Ezeri » Ezeri, dīķi

Aiviekstes izteka no Lubānas ezeraLubānas ezera panorāma
Lasīt aprakstu
Lubānas ezera panorāma, Lubāns, Madonas novads, Rēzeknes novads, Ainava

Lubānas ezera panorāma

Kods: A-580-10
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2010. gada 24. septembrī
PAR
BRĪVU
1000 x 339 px
72 dpi
102 KB
S 2000 x 678 px
1.47 MB
M 4873 x 1653 px
41.26 x 14 cm / 300 dpi
8.1 MB
L 7332 x 2487 px
62.08 x 21.06 cm / 300 dpi
16.5 MB
REĢISTRĒJIES
30 dienas
IEGŪSTI S IZMĒRA
FOTOGRĀFIJAS
PRIVĀTPERSONĀM
sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI

sākot ar 5 EUR
Augstas kvalitātes bildes
5 € = 5 FOTO
10 € = 20 FOTO
 Lubāns
 Platība       80,70 km2
 Lielākais garums  15,7 km
 Vidējais dziļums  1,6 m
 Lielākais dziļums  3,5 m
 Augstums v.j.l.  90 m
 Izteka  Aiviekste
 Sateces baseins  2040 km2
 Baseina valstis  Latvija
 Salas Akmeņsala
 Apdz. vietas krastos  Īdeņa

Lubāns ir lielākais ezers Latvijā, atrodas Lubāna līdzenumā uz Rēzeknes un Madonas novadu robežas. Ietilpst Daugavas baseinā.


Lubāna ezers ir Latvijas lielākais ezers. Tas aizņem 81,3 km2 lielu platību pie normāla ūdens līmeņa un 9553 ha platību pie maksimāla ūdens līmeņa. Tā krasti ir pārveidoti, tos ieskauj dambju un kanālu sistēma. Ūdens līmenis tiek regulēts, izmantojot Aiviekstes slūžas un ezera Izvadkanāla slūžas. Lubāns ir vislielākais iedambēteis ezers Eiropā. Īpaši skaisti pie ezera ir pavasarī, kad pirms aizlidošanas uz ligzdošanas vietām ziemeļos, Lubāna ezerā un zivju dīķos pulcējas vairāki tūkstoši ziemeļu gulbju, baltpieres zosu un mazo gauru.
Daba

Vēsture
Lubāna ezers izveidojies pirms apmēram 10 - 13 tūkstošiem gadu, ledāju kušanas rezultātā. Apmēram pirms 8300 gadiem, sākotnēji, lielais ezers gandrīz izzuda. Pēc īslaicīgas izzušanas, kuras cēloņi pagaidām vēl nav noskaidroti, ezers izveidojās no jauna un, tā līmenim vairākkārt svārstoties, pastāvēja nepārtraukti apmēram 3000 gadus. Šis seklais, bet ļoti plašais ezers siltā un mitrā atlantiskā klimata apstākļos staruji aizauga un piepildījās ar nogulumiem. Kā liecina arheoliģiskie izrakumi, zemienes teritorija šajā laikā bija blīvi apdzīvota. Par to liecina arheologu zināmās 27 akmens laikmeta cilvēku apmetņu vietas. Lubāna ezera mitrāja arheoloģisko nozīmīgumu parasti īpaši atzīmē sakarā ar pašu pirmo iedzīvotāju parādīšanos toreizējā Latvijas teritorijā pēc ledāju atkāpšanās uz ziemeļiem. Tiek uzskatīts, ka Lubāna ezera mitrājā bija lokalizēts viens no lielākajiem neolīta dzintara apstrādes centriem Eiropas teritorijā.

Lubāna mitrāja komplekss
Ap Lubāna ezeru plešas Lubāna mitrāja komplekss. Tā ir 513,51 km2 liela teritorija. 23% teritorijas aizņem ūdeņi. Bez Lubāna ezera, te atrodas vēl 7 ezeri, zivju dīķi (27 km2), Aiviekstes, Rēzeknes, Maltas, Lisiņas, Malmutes, Pededzes, Balupes, Ičas u.c. upes. 41% teritorijas aizņem skuju un lapu koku meži, 3% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 10% - klānu pļavas, 23% - purvi. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa tā ir unikāla vieta ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā - te reģistrētas vairāk kā 225 putnu sugas, no kurām ap 51 ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Ezeros un upēs dzīvo ap 20 zivju sugas.


Dabas liegums „Lubāna mitrājs”
Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību. Lubāna mitrājs 516,32 km2 platībā ir Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija Natura 2000, kas iekļauta starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas BirdLife International putniem nozīmīgo vietu un Ramsāres konvencijas vietu sarakstā.

Tas ir unikāls Eiropas nozīmes dabas komplekss, viena no bioloģisko daudzveidīgākajām un dabas aizsardzībai nozīmīgākajām teritorijām Latvijā ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Piemēram, šeit ir nozīmīgākās Latvijas atradnes īpaši aizsargājamai un globāli apdraudētai putnu sugai – ķikutam Gallinago media un īpaši aizsargājamiem biotopiem – „3150 – Dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju” un „6450 – Upju palieņu pļavas”. Ievērojamas platības aizņem „6530 – Parkveida pļavas”, „7110 – Neskarti augstie purvi”, „7140 – Pārejas purvi un slīkšņas”, „9080 – Melnalkšņu staignāji” un „”9100 – Purvaini meži”.

Lubāna ezers un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā, migrāciju laikā šeit vienlaicīgi var novērot vairāk kā 20000 ūdensputnu.


Piedāvājums:
* Lubāna mitrāja Informācijas centra apmeklējums. Centrs piedāvā: tūrisma ceļvežus, teleskopu un binokli apkārtnes putnu un ainavas vērošanai, laivu nomu (1 zvejas, 4 kanoe laivas), pārgājienu organizēšanu, gida pakalpojumus, naktsmītni 6 personām (+4 papildvietas), informāciju par dabas kompleksu Lubāna mitrājs, tā dabas vērtībām un kultūrvēsturi (pēc pieteikuma, tel. 29234956).
www.lubanamitrajs.lv

* Mobilā zemledus makšķerēšanas sniega būda, kas paredzēta 4 cilvēkiem. Tajā ir iebūvēta malkas apkures krāsns, pieejamas 3 gultas vietas nakts copei, pieejami krēsli, iebūvēti āliņģu caurumi. Lielākoties sniega būdai būs konstanta atrašanās vieta, zivis tiks piebarotas. Savukārt, pavasarī un vasaras sezonā būda tiks nogādāta krastā, varēs tikt izmantota kā zvejnieku vasaras būda. (Pakalpojumu nodrošina Lubānas mitrāja informācijas centrs, tel.29234956.)

* Putnu vērošana no ezera apkārtnes skatu torņiem. Apkārtnē reģistrētas 225 putnu sugas, no kurām 51 ir ierakstīta Latvijas sarkanajā grāmatā. Putnu vērošanai ir pieejami 3 novērošanas torņi.

* Pārgājiens pa 800 m garo „Teirumnieku purva taku”.

* Lubāna ezera zivju iegāde. Atkarībā no sezonas piedāvājumā ir līdakas, līņi, plauži, zandarti (pēc pieteikuma LMIC, tel. 29204956; "Zvejnieki", Anna Macāne, tel.28301143, www.zvejnieki.lv).

* Laivu braucieni pa Aiviekstes upi. Tiek piedāvāti maršruti, kanoe laivu noma, laivu un pasažieru transportēšana (www.aiviekstelaivas.lv, tel.25434346, info@aivieksteslaivas.lv; biedrība "Aborieši", iepriekšēja pieteikšanās pa tel.26649344 - Māris).

* Ūdens tūrisma un attīstības centrs "Bāka" (Kompleksa apskates ekskursija; labiekārtota peldvieta, telšu un piknika vietas; vindsērfinga un kaitborga komplekti, ūdens dēļi un slēpes, motorlaiva; tenisa un volejbola laukumi; slēpes un slidas, kemperu un treileru vietas; izstāžu zāle; telpas semināriem un pasākumu norisei; skatu laukums uz jumta terases; naktsmītnes baka.rezeknesnovads.lv

www.visitmadona.lv

Lubānas ezera panorāma

Kods: A-580-10
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2010. gada 24. septembrī
PAR
BRĪVU
1000 x 339 px
72 dpi
102 KB
S 2000 x 678 px
1.47 MB
M 4873 x 1653 px
41.26 x 14 cm / 300 dpi
8.1 MB
L 7332 x 2487 px
62.08 x 21.06 cm / 300 dpi
16.5 MB
Bildes fragmenti:
REĢISTRĒJIES
30 dienas
IEGŪSTI S IZMĒRA
FOTOGRĀFIJAS
PRIVĀTPERSONĀM
sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI
LIETOŠANAI

sākot ar 5 EUR
Augstas kvalitātes bildes
5 € = 5 FOTO
10 € = 20 FOTO
Portālu www.redzet.lv un www.gotobaltic.com veidotāju grupas darbības sākums meklējams jau 2004. gadā, kad pulciņš domubiedru – 4 jaunieši un viens pieaugušais – brauca pa Latviju muzicēdami un iepazīdami Latvijas dabu un atklādami ceļotprieku. Tolaik arī radās interese par fotografēšanu, kā rezultātā laika gaitā sakrājās liels fotoarhīvs. Radās jautājums, kur to likt, kā izmantot, lai tam būtu kāda jēga? Tāpēc arī dzima ideja par portāla izveidošanu, un nu jau dažus gadus tā ir sekmīgi realizēta, jo portālā www.redzēt.lv līdz šim ir ievietots vairāk par 20000 bildēm, ik dienas tam ir ap 600 unikālo skatījumu un ir bilžu bezmaksas lejuplādes iespēja, kas tiek plaši izmantota.
Apceļojot Latviju, radās secinājums, ka mums ir ļoti daudz skaistu, bet neapzinātu vietu un ceļotājam nebūt nav viegli ātri un ērti atrast sev vajadzīgo informāciju, kas kurā vietā būtu apskates vērts. Sākām vākt materiālus dažādās interneta vietnēs, un vajadzība atkal deva jaunu ideju – veidot ceļotājam ērtu portālu, kurā vienuviet būtu iespējams atrast visu vajadzīgo informāciju – ko attiecīgajā vietā apskatīt, kur paēst, kur pārnakšņot, kur vērsties dažādu tehnisku nepieciešamību un kļūmju gadījumos. Pašreiz esam šīs idejas īstenošanas sākumā, un mūsu mērķis ir ar portāla www.gotobaltic.com palīdzību veidot tūrismam pievilcīgu Latvijas un vēlāk visas Baltijas tēlu, kā arī reklamēt mūsu organizācijas, uzņēmējus, individuālos ražotājus u.c., palīdzot viņiem piesaistīt klientus.
Sākumā plānojam parādīt kartē Latviju, sadalītu pa reģioniem un novadiem. Reģionu kartē būs redzamas interesantākās apskates vietas. Novados varēs redzēt plašāku informāciju par apskates vietām un sociāli nozīmīgiem objektiem.
Savu mērķi sākam īstenot ar Kurzemes novadiem.
Ērtības labad piedāvājam divus apskates veidus:
1. Uzklikšķinot atveram novada karti un izvēlamies sev interesējošo objektu apskati.
2. Sev interesējošas vietas aplūkošanai izvēlamies no saraksta.
Papildus kartei un apskates vietu sarakstam portālā atradīsiet attiecīgo vietu fotogrāfijas un informatīvus aprakstus. Tas jums palīdzēs izvēlēties savu ceļojumu pieturas un galamērķus.
Mūsu lielais mērķis ir šādā veidā parādīt visu Baltiju.
Perspektīvā plānojam portālu tulkot angļu, krievu, vācu, ķīniešu un poļu valodās, tādējādi piedāvājot lielisku produktu šo valstu tūristiem.

Tā kā uzdevums ir ļoti liels, aicinām katru interesantu uz sadarbību.


Turpināt lejuplādēt

Sākot ar 1 eiro atbalstu
saņemsiet iespēju 30 dienas
LEJUPLĀDĒT FOTOGRĀFIJAS LABĀ KVALITĀTĒ
(S izmērs, A4, 2000 x 1333 px)
bez www.redzet.lv logo

UZZINĀT VAIRĀK
REĢISTRĒJIES

un
30 dienas
iegūsti
JEBKURAS FOTOGRĀFIJAS FOTOGRĀFIJAS LABĀ KVALITĀTĒ
(S izmērs, A4, 2000 x 1333 px) bez www.redzet.lv logo
Reģistrēties
PRIVĀTPERSONĀM sākot ar 1 EUR
KOMERCIĀLAI LIETOŠANAI sākot ar 5 EUR
Reģistrējoties saņemsi piekļuvi
lejuplādes pogai

Varēsi lejuplādēt jebkuras izvēlētās fotogrāfijas!
Garantējam Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums: info@redzet.lv
IEGŪSTI AUGSTAS KVALITĀTES FOTOGRĀFIJAS

5 € = 5 FOTO vai 10 € = 20 FOTO
iegūsti FOTOGRĀFIJAS AUGSTĀ KVALITĀTĒ
L izmērs, 3888 x 2592 px, vai XL izmērā


Raksti mums uz:
info@redzet.lv
un iegūsti izvēlētās fotogrāfijas!

Izvēlieties jebkuras 5 fotogrāfijas neatkarīgi no lieluma un kvalitātes par 5 eiro, vai jebkuras 20 fotogrāfijas par 10 eiro.

Ielogoties

Jūs neaizpildījāt abus laukus.

Reģistrēties

Jūs neaizpildījāt visus laukus.