Lapas navigācija
Reģions
Apskates vietas
Dabas objekti
Ūdeņi
Iegūt norādes

Papes kanāla mols

Laba vieta putnu vērošanai ir pie Papes kanāla ietekas jūrā.

1,77 km garais Papes kanāls savieno Papes ezeru ar Baltijas jūru. Lai nokļūtu līdz kanāla ietekai no Papes ciema jādodas gar Papes kanālu virzienā uz jūru. Kanāla ieteku var sasniegt arī dodoties no Papes bākas. Gan Papes ciemā, gan pie Papes bākas ir stāvlaukums auto novietošanai.

“Pateicoties ezeram, putni Papē tiek ievirzīti aptuveni 1 km šaurā joslā starp jūru un ezeru. Migrācijas maksimuma laikā, septembra beigās – oktobrī atsevišķās dienās putni plūst vienlaidus straumē. Galveno masu veido tikai dažas sugas – žubītes, zīlītes, zeltgalvīši, ķivuļi u.c., bet līdzās tiem pārvietojas arī daudzas, jo daudzas citas sugas. Sīkputnu straumei seko zvirbuļvanagi, augstāk ne reti pārvietojas lieli lauku baložu un zosu bari…”
www.pdf-pape.lv

 


Atjaunots Papes kanāls Rucavas pagastā

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”  (ZMNĪ) ir veiksmīgi īstenojusi valsts nozīmes ūdensnotekas Papes kanāls atjaunošanu. Papes kanāls atjaunots 1014 m garumā. Atjaunots mols pie kanāla ietekas jūrā, veikti kanāla apauguma novākšanas, gultnes tīrīšanas un krasta stiprināšanas darbi, atjaunota un izbūvēta akmeņu apbēruma pārgāzne ar zivju ceļu. Veicot būvdarbus ievērotas Dabas aizsardzības pārvaldes izvirzītās prasības Papes kanāla atjaunošanai.

Papes kanāla atjaunošana samazinās Papes ezera aizaugšanu un pārpurvošanos, līdz ar to nodrošinot ezerā esošo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanos, novērsīs ūdenstecēm un ūdenstilpēm pieguļošo teritoriju aplūšanu un uzlabos Papes poldera darbības efektivitāti.

Papes kanāls savieno Papes ezeru ar Baltijas jūru. Tas atrodas dabas parka “Pape” teritorijā. Papes kanāls ir izrakts 19. gadsimta trīsdesmitajos gados. Šajā laikā tapušas arī slūžas, lai regulētu ezera ūdens līmeni – pavasaros un rudeņos ielaistu ezerā jūras ūdeņus, bet vasaras mazūdens periodā aizturētu ūdeni ezerā. 1976. gada vētrās slūžas daļēji sabojāja. Arī 1997. gadā izbūvētā dzelzsbetona novadbūve bija avārijas stāvoklī. Vēju uzplūdu laikā no Baltijas jūras ūdens ieplūda kanālā un tā gultnē veidoja smilšu sanesumus, kas traucēja ūdens plūsmu. 2017. gada ilgstošu lietavu un to izraisīto plūdu dēļ situācija Papes kanālā kļuva kritiska un tika pieņemts lēmums to atjaunot.
www.zm.gov.lv

Izvēloties pārlūkot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, lai pielāgotu jūsu pieredzi. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes. Privātuma politika
Piekrītu