Jelgavas pils sala

Jelgavas pils atrodas četrus kilometrus garas salas dienvidu daļā, kurā spēcīgi jūtama cilvēku ietekme – salu apdzīvo ne tikai studējošie, bet arī jaunie airētāji, un autovadītāji, 70 savvaļas zirgu!

Kā vērtīgs biotops un nozīmīga putnu ligzdošanas vieta Lielupes pļavas iekļautas Pasaules dabas fonda (WWF) Latvijas dabas aizsardzības plāna vērtīgo teritoriju sarakstā un «CORINE biotopes» projekta vietu sarakstā.

Lielupes palienes pļavas ir starptautiskā mērogā putniem nozīmīga vieta (PNV Important Bird Area), kas iekļauta «Bird Life International» Eiropas PNV sarakstā. Teritorija ir viena no nozīmīgākajām pļavās ligzdojošo bridējputnu atradnēm valstī. Liegumā sastopami aptuveni 100 sugu putni, vairāki retu un aizsargājamu sugu dzīvnieki, kas iekļauti EP direktīvas 92/43/EEC par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību II un IV pielikumā. Lielupes palienes pļavas ir nozīmīga ligzdošanas vieta griezei.

Tajās sastopami vairāki retu un aizsargājamu sugu putni: baltais stārķis, ziemeļu gulbis, mazais gulbis, niedru lija, upes zīriņš, melnais zīriņš, ķikuts, jūras žagata, purva tilbīte, pļavas tilbīte, melnā puskuitala, gugatnis, ormanītis, mazais ormanītis, grieze, laukirbe, brūnā čakste, Seivi ķauķis, somzīlīte, bārdzīlīte.

Liegumā sastopamas vairākas aizsargājamas un retas augu sugas: plankumainā dzegužpirkstīte, Baltijas dzegužpirkstīte, purva dzeguzene, rudens vēlziede, meža tulpe, rūtainā fritilārija, ķiploku sīpols. Šajā teritorijā konstatēta aizsargājamo sikspārņu, kā arī bebru un ūdru klātbūtne. Tomēr ikdienas viesim saistošākās būs tieši vizītes pie savvaļas zirgiem, kas apdzīvo vairākus kilometrus garo Pils salu.

2007.gada augustā Jelgavas Pilssalas dabas lieguma zonā – Lielupes palienes pļavās – jaunas mājas sev atrada 16 savvaļas zirgu “Konik Polski” no Nīderlandes. Tie nepilna gada laikā iejutās tiktāl, ka nekautrējas atklīst līdz salas dienvidiem, kur ar savu klātbūtni rotā Jelgavas pils apkārtni. Mīluļus ikdienā uzrauga LLU Meža fakultātes absolvents Einārs Nordmanis.

Jaunie iemītnieki pēc izcelsmes ir vistuvāk izmirušajam Eiropas savvaļas zirgam tarpānam. Dzīvnieki uz pļavām vesti ar mērķi pasargāt šo reto putnu sugu ligzdošanas vietu no aizaugšanas ar garu zāli un krūmiem.

Zirgu uzraugs Einārs Nordmanis pils salas apmeklētājiem vēlreiz atgādina, ka zirgu barošana un pārgalvīga  tuvošanās viņiem var apdraudēt kā zirgus, tā cilvēkus. Zirgi jāvēro ar acīm no vismaz 25 metru attāluma, nevis jācenšas tikt tiem pēc iespējas tuvāk. Šie ir savvaļas zirgi, un viņu uzvedību nezinātājam ir grūti prognozēt.

Pils salu apmeklēt var ikviens, tomēr iepazīties ar zirgiem tuvāk izņēmuma kārtā drīkstētu vien tad, ja interesenti viņus aplūkot dodas kopā ar zirgu kopēju. Stāstījumu par savvaļas zirgu ieradumiem iespējams pieteikt pa tālruni: 29841851 vai 20264343.
www.jelgavaspils.lv

http://jelgavaspils.lv/en/vesture/parks-un-sala

Lasīt tālāk
Izvēloties pārlūkot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai lai pielāgotu jūsu pieredzi. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes. Privātuma politika
Piekrītu