info@redzet.lv
Mātru muižas kungu mājaLēpicu pusmuiža
Lasīt aprakstu
Mātru muižas spirtnīcas drupas, Mātru muiža, Kuldīgas novads
Mātru muižas spirtnīcas drupas
Kods: V-295-17
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2017. gada 21. oktobrī
Izšķirtspēja Izmērs Rezolūcija Faila izmērs Cena
Par brīvu* 1000 x 667 px 72 dpi 337 KB Lejuplādēt
Maza 1748 x 1165 px
14.8 x 9.87 cm
300 dpi MB 1.30 €
Vidēja 2480 x 1653 px
21 x 14 cm
300 dpi MB 3.49 €
Liela 3888 x 2592 px
32.92 x 21.95 cm
300 dpi 9.89 MB 8.68 €
* Mēs vēlamies dalīties ar Jums savā priekā, tāpēc WEB kvalitātes bilde ir par BRĪVU!

Baronu Bēru valdīšanas laiki
1561.gadā Ēdolē sāka valdīt baronu Bēru dzimta. Ulrihs Bērs Ēdoles pili un citas muižas ieguva savā īpašumā, atteikdamies no Piltenes bīskapijas mantošanas tiesībām. Baronu Bēru dzimtas „paspārnē” ēdolnieki dzīvoja apmēram 360 gadus, tā bija pēdējā Ēdoles kungu dinastija.

Bēri bijuši dažādi, par viņiem ļaužu atmiņās saglabājušies dažādi nostāsti. 1622.gadā Johans Zigismunds ticības ienaida dēļ noslepkavoja savu tēvu Verneru Bēru un aizbēga uz ārzemēm. Lai izpirktu brāļa noziegumu, Johans Didrihs 1647.gadā uzcēlis Ēdolē baznīcu melnos toņos un nosaucis to par Grēku izpirkšanas baznīcu.

Visspilgtāk ļaužu atmiņās ir palicis Ādolfs Verners Bērs, ko ļaudis bija iesaukuši par „trako Bēru” dēļ viņa nežēlīgās attieksmes pret zemniekiem. Līdz dzimtbūšanas atcelšanai zemnieki dzīvoja kā vergi. Ādolfa valdīšanas laikā Ēdolē un tās apkārtnē tika uzceltas daudzas ēkas: Mātru un Ēdoles spirtnīcas, magazīnas klēts, doktorāts, skolas nams, labības žāvētava, ūdens un tvaika dzirnavas, ķieģeļnīca un citas. Pārbūvēta pils, aizsprostota Vankas upīte, lai celtu papīra fabriku. Bērs sarausa lielu bagātību, bet zemniekiem klājās ļoti grūti. Daudzus zemniekus izlika no savām mājām, un Bērs tur ierīkoja savas muižas – Posta, Šarlotes, Mātru, Parūžu, Sluķu, Lēpicas, Kāpu, Sembu un citas.

Par labo baronu tika saukts Aleksandrs Bērs, pie viņa uz pili zemnieki gājuši bez bailēm.
Kā pēdējais Ēdoles pili apmeklējis 14. Bēru dzimtas pārstāvis Ulrihs fon Bērs, kas ir labā barona Aleksandra dēls.

Līdz dzimtbūšanas atcelšanai – 1817.gadam – zemnieki dzīvoja kā vergi.
edole.lv

Bijušās muižas Ventspils apriņķa teritorijā

 • Abaushof  Abavmuiža
 • Ahsen  Āzes muiža
 • Ahsen  Āžu muiža
 • Althof  Vecmuiža
 • Amalienhof  Amālijas muiža
 • Ammeln  Ameles muiža
 • Annahütte  Annahites muiža
 • Annenhof  Annasmuiža
 • Anzen  Ances muiža
 • Atlitzen Leču muiža
 • Bank  Banku muiža
 • Bestenhof  Bestes muiža
 • Blenden  Blendes muiža
 • Bodin  Bodin
 • Capen  Kāpu muiža
 • Carlshof  Kārļu muiža
 • Charlottenhof  Ēdoles Šarlotes muiža
 • Charlottenhof  Usmas Šarlotes muiža
 • Danswitten  Dandzītes muiža
 • Diedrichstein  Mežamuiža
 • Dondangen Dundagas muiža
 • Edwahlen  Ēdoles muiža
 • Elke  Elku muiža
 • Eserin  Ezeriņu muiža
 • Feldhof  Ziru Laukmuiža
 • Feldhof  Dundagas Laukmuiža
 • Garsden  Gārzdes muiža
 • Gipken  Ģipkas muiža
 • Gipsden  Ģibzdes muiža
 • Grenzhof  Grenču muiža
 • Grünhof  Zaļāmuiža
 • Gumbeln  Gumbalnieku muiža
 • Hasau  Užavas muiža
 • Jauneek  Jaunieku muiža
 • Johannenberg  Jāņmuiža
 • Juliannenhof  Jaunmuiža
 • Kalken  Kaļķu muiža
 • Karlshof  Kārļu muiža
 • Karlshof  Sleņģu muiža
 • Karlsrohda  Kārļa muiža
 • Klarafeld  Klārmuiža
 • Kjurben  Ķurbes muiža
 • Kolenhof  Stoites muiža
 • Kusten  Kustes muiža
 • Lagsdin  Lagzdiņu muiža
 • Langsehden  Langsēžu muiža
 • Laxdienen  Lagzdienas muiža
 • Ledicken  Liediķu muiža
 • Leegen  Lieģu muiža
 • Lepitzen — Lēpicu muiža
 • Liebith  Liebith
 • Lizenthof  Licentes muiža
 • Lohnsten  Lonastes muiža
 • Lucksbude  Lucksbude
 • Matern — Mātru muiža
 • Matern  Māteru muiža
 • Meschmuische  Mežmuiža
 • Mohden  Modes muiža
 • Mühlheim  Struiju muiža
 • Neuhof  Dundagas Jaunmuiža
 • Neuhof  Popes Jaunmuiža
 • Neuhof  Vārves Neuhof
 • Oben  Obes muiža
 • Palgen  Palgu muiža
 • Parrusch  Pāružu muiža
 • Passeexten  Pasiekstes muiža
 • Patzkuln  Packules muiža
 • Pilten, Amt-  Piltenes muiža
 • Pommerland  Pommerlandes muiža
 • Popen  Popes muiža
 • Possenhofen  Postmuiža
 • Pussen  Puzes muiža
 • Pusseneeken  Puzenieku muiža
 • Rothhof  Sarkanmuiža
 • Rudbahren, Klein-  Mazrudbāržu muiža
 • Samben  Zambes muiža
 • Schleck  Zlēku muiža
 • Schlieterhof  Šlīteres muiža
 • Seehof  Ezermuiža
 • Semben  Sembas muiža
 • Sernaten  Sārnātes muiža
 • Sernaten, Klein-  Mazsārnātes muiža
 • Silgail  Silgaiļu muiža
 • Sirgen  Ziras muiža
 • Sirgum  Sirgumu muiža
 • Sissen  Sises mežmuiža
 • Slucken  Sluķu muiža
 • Standsen  Standzes muiža
 • Stirben  Stirbes muiža
 • Suckau  Sūkavas muiža
 • Suhden  Sudes muiža
 • Suhrs  Zūru muiža
 • Tergeln  Tārgales muiža
 • Terwenden  Tērandes muiža
 • Tyrol  Tīreļu muiža
 • Udrennen  Ūdrandes muiža
 • Ugahlen  Ugāles muiža
 • Usmaiten  Usmas muiža
 • Walpönen  Valpenes muiža
 • Warwen  Vārves muiža
 • Weden  Vēdes muiža
 • Weerpen  Virpes muiža
 • Wensau  Vendzavas muiža
 • Wersiken  Virziķu muiža
 • Wezitten  Viecītes muiža
 • Zirkaln  Cirkales muiža
Mātru muižas spirtnīcas drupas
Kods: V-295-17
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2017. gada 21. oktobrī
Izšķirtspēja Izmērs Rezolūcija Faila izmērs Cena
Par brīvu* 1000 x 667 px 72 dpi 337 KB Lejuplādēt
Maza 1748 x 1165 px
14.8 x 9.87 cm
300 dpi MB 1.30 €
Vidēja 2480 x 1653 px
21 x 14 cm
300 dpi MB 3.49 €
Liela 3888 x 2592 px
32.92 x 21.95 cm
300 dpi 9.89 MB 8.68 €
* Mēs vēlamies dalīties ar Jums savā priekā, tāpēc WEB kvalitātes bilde ir par BRĪVU!