info@redzet.lv
Stendes upes panorāma pie AncesRindas upe pie Rindas rudenī
Lasīt aprakstu
Stendes upe rudenī pie Ances, Stende (upe), Ventspils novads, Ainava, Debesis
Stendes upe rudenī pie Ances
Kods: U-156-17
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2017. gada 07. oktobrī
Izšķirtspēja Izmērs Rezolūcija Faila izmērs Cena
Par brīvu* 1000 x 667 px 72 dpi 192 KB Lejuplādēt
Maza 1748 x 1165 px
14.8 x 9.87 cm
300 dpi MB 1.30 €
Vidēja 2480 x 1653 px
21 x 14 cm
300 dpi MB 3.49 €
Liela 3729 x 2486 px
31.57 x 21.05 cm
300 dpi 7.18 MB 8.00 €
* Mēs vēlamies dalīties ar Jums savā priekā, tāpēc WEB kvalitātes bilde ir par BRĪVU!
 Stende
upe
 Izteka     austrumos no Stendes
 Nosaukums augštecē  Laļļupe
 Ieteka  Irbe
 Caurteces valstis  Latvija
 Garums  100 km
 Ietekas augstums  5,5 m
 Kritums  78 m
 Gada notece  0,3 km³
 Baseina platība 1160 km²
 Galvenās pietekas  Upatu valks, Trumpe

Stende ir Irbes labā satekupe Ziemeļkurzemē. Sākas no grāvju sistēmas mežainā apvidū starp Stendi un Jaunpagastu. Līdz Dižstendei upi sauc Laļļupe (vai Leļļupe). Upes tecējums atrodas galvenokārt Kursas zemienes Ugāles līdzenumā un Piejūras zemienes Ventavas līdzenumā, augšgals — Ziemeļkursas augstienē. Upes baseinā plaši meži un purvi (lielākie: Salaspurs, Stiklu dižpurvs, Vaseniekpurvs). Lielākā daļa upes gultnes, izņemot vidusteci, kas plūst pa izteiktu ieleju, ir regulēta.

Lielākās apdzīvotās vietas krastos: Dižstende, Pastende, Blāzma, Ance. Upi šķērso autoceļi A10 un P120, kā arī Rīgas—Ventspils dzelzceļš.


Pietekas

Kreisās:
Silupe
Asiķu valks
Grūžvalks
  km
12
4
7
  Labās:
Dzelzupe
Kalnupe
Lūšupīte
Zalkšu valks
Upatu valks
Kalēju valks
Lonaste
Trumpe
  km
10
8
12
5
20
5
12
18

lv.wikipedia.org

Stende
Stende ir teju 100 km gara upe, taču laivošanai piemērota ir Stendes lejtece 14,3 km garumā no Ances tilta. Šo Stendes posmu parasti
kombinē kopā ar Irbes upes laivojumu līdz Miķeļtornim vai pat līdz jūrai. Stendes lejtece nepārsteidz ar spēcīgu straumi, kritums līdz Irbei ir mazs. Tomēr šis ir jauks posms iesācējiem un ģimenēm ar bērniem. 2,5 km aiz Ances tilta Stendei pietek Lonaste un Ostupe. Stende kļūst platāka, pēc 500 m ir Ierciema tilts, kas ir kā robežzīme, ka šeit beidzas bagarētais posms. Nākamos 11,3 km Stende met platus un lēnus līkumus, krastos parādās pa smilšu atsegumam, ir mazas saliņas un vecupes. Satekot ar Rindu, izveido Irbes upi.

Stendes lejteces maršrutu var pagarināt par 59 km, laivojumu sākot Iliņos. Kritums posmā ir 20,4 m, jārēķinās ar neskaitāmiem nebraucamiem šķēršļiem, purva ainavām un 26 km garu bagarētu posmu no Banku ciema pie Blāzmas līdz Ancei.

Palu sezonas ieteikums – Stendi un Lonasti ir ļoti interesanti laivot palu laikā, ūdeņiem bagātā pavasarī, upes plūst pa laukiem, mežiem, pāri lielceļiem un cauri vecupēm. Te veidojas savdabīga “piektā sezona”.

Stendes upe rudenī pie Ances
Kods: U-156-17
Autors: Aivars Gulbis
Bildēts 2017. gada 07. oktobrī
Izšķirtspēja Izmērs Rezolūcija Faila izmērs Cena
Par brīvu* 1000 x 667 px 72 dpi 192 KB Lejuplādēt
Maza 1748 x 1165 px
14.8 x 9.87 cm
300 dpi MB 1.30 €
Vidēja 2480 x 1653 px
21 x 14 cm
300 dpi MB 3.49 €
Liela 3729 x 2486 px
31.57 x 21.05 cm
300 dpi 7.18 MB 8.00 €
* Mēs vēlamies dalīties ar Jums savā priekā, tāpēc WEB kvalitātes bilde ir par BRĪVU!